Over jevex.nl

Jevex is een supercomputer uit het derde deel van ‘The Giants novels’  door James P. Hogan. De naam schoot mee te binnen toen ik en domein naam moest bedenken als opvolger van yavin4.nl

Ik zie eigenlijk niet zoveel in persoonlijke websites, maar het is ook wel we leuk. En als er informatie op staat waar iemand waar aan heeft dan is het al de moeite waard.